BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketimizde gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkeleri kapsamında bilgi güvenliğini sağlamak, iş sürekliliğimizi ve bilgi varlıklarımıza yönelik potansiyel tehlikelerden korunmak amacıyla;

  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde doküman oluşturmayı ve uygulamayı,
  • Sisteme aykırı davranışlarda bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kişiliklerle, ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat ve şirket prosedürleri kapsamında yaptırımlar uygulamayı,
  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi için yeterli işgücü/finansal kaynağı ayırmayı ve alt yapımızı geliştirmeyi

PROCES Yönetimi olarak kabul ve taahüt ederiz.